TAISYKLĖS

 

 

1. Bendrosios nuostatos.

 

1.1. Šios pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje https://vitrinapro.lt taisyklės, toliau vadinamos taisyklėmis, nustato pirkėjo ir pardavėjo UAB VITRINA tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje https://vitrinapro.lt (toliau – elektroninė parduotuvė).

 

 

 

1.2. Prašome atidžiai perskaityti šias taisykles. Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą, kartu patvirtina, jog su šiomis taisyklėmis susipažino, jos jam yra aiškios bei suprantamos ir pirkėjas įsipareigoja jų laikytis.

 

 

 

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias taisykles. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams taikomos taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu. Pateikdamas užsakymą po taisyklių pakeitimo pirkėjas patvirtina, jog su pakeitimais sutinka, jie pirkėjui yra aiškūs, suprantami ir jis įsipareigoja jų laikytis.

 

 

 

2. Sutarties sudarymas.

 

 

 

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, šios taisyklės tampa neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalimi.

 

 

 

2.2. Visos sutartys, sudaromos su pirkėjais, yra saugomos elektroninėje parduotuvėje.

 

 

 

2.3. Sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.

 

 

 

2.4. Pirkėjo užsakyme nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama sutarties dalimi nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

 

 

2.5. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui per septynias darbo dienas nuo:

 

 

 

1) daikto pristatymo dienos, – kai parduodamas daiktas;

 

 

 

2) sutarties sudarymo dienos, – kai teikiamos paslaugos.

 

 

 

2.6. Jeigu Civilinio kodekso 6.366 straipsnio 8 dalyje (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430479&p_query=&p_tr2=2) nurodyta informacija pirkėjui nebuvo įteikta raštu, jis turi teisę atsisakyti sutarties per tris mėnesius nuo daikto pristatymo dienos, kai parduodamas daiktas, arba sutarties sudarymo dienos, kai teikiamos paslaugos. Jeigu šio kodekso 6.366 straipsnio 8 dalyje nurodyta informacija suteikiama pirkėjui per tris mėnesius nuo daikto pristatymo dienos, kai parduodamas daiktas, arba sutarties sudarymo dienos, kai teikiamos paslaugos, jis turi teisę atsisakyti sutarties per septynias darbo dienas nuo minėtos informacijos pateikimo dienos.

 

 

3. Prekių kaina.

 

3.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas.

 

 

 

3.2. Kainos elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos su PVM.

 

 

 

3.3. Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.

 

 

 

3.4. Prekės kaina, kurią pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui, yra kaina, nurodoma pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo pateikimo metu.

 

 

 

4. Prekių perdavimas, priėmimas. Nuosavybės teisė į prekes.

 

 

 

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti pirkėjui kokybiškas prekes.

 

 

 

4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekių kokybę bei atitikimą užsakymui tikrinti prekių perdavimo pirkėjui metu. Jei perduodamos prekės ar jų įpakavimas yra nekokybiškas ar neatitinka pirkėjo užsakymo, prekių trūksta, pirkėjas privalo įrašyti tai sąskaitoje faktūroje. Prie įrašo turi pasirašyti pirkėjas ir pardavėjas ar jų įgalioti asmenys (pvz. kurjeris).

 

 

 

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti iš pardavėjo tik tas prekes ar jų dalį, kuri yra nekokybiška ar neatitinka pirkėjo užsakymo.

 

 

 

4.4. Sutikimą su sąskaitoje faktūroje padarytu įrašu apie prekių trūkumus pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo patvirtina savo parašu. Patvirtinęs, jog pirkėjui pristatytos prekės yra nekokybiškos ar neatitinka pirkėjo užsakymo, pardavėjas įsipareigoja per 7 (septynias) darbo dienas pakeisti nekokybiškas ar užsakymo neatitinkančias prekes tinkamomis ir užsakymą atitinkančiomis prekėmis. Tokiu atveju pakartotinio pristatymo pirkėjui išlaidas apmoka pardavėjas.

 

 

 

4.5. Pirkėjui priėmus prekes ir neįrašius prekių trūkumų sąskaitoje faktūroje, laikoma, kad perduotos prekės atitinka tokioms prekėms įprastus kokybės reikalavimus ir pirkėjo užsakymą.

 

 

 

4.6. Nuosavybės teisė į prekes pereina pirkėjui nuo visiško atsiskaitymo už jas dienos.

 

 

 

5. Prekių garantijos.

 

 

 

5.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

 

 

 

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 

 

 

5.3. Kiekviena el. parduotuvėje parduodama prekė turi tam tikrą galiojimo laiką, kurio konkretus terminas nurodomas ant prekės pakuotės.

 

 

 

5.4. Jeigu prekės pristatymo Pirkėjui metu yra pasibaigęs prekės galiojimo laikas, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis arba sugrąžintų už pasibaigusio galiojimo prekę sumokėtus pinigus.

 

 

 

5.5. Dėl prekių, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, pakeitimo Pirkėjui reikia kreiptis adresu: P.Jodelės g.4, LT85115 Naujoji Akmenė, telefonas 867064497, el. paštas [email protected] .  Dėl neveikiančių plaukų priežiūros priemonių (plaukų tiesintuvų, plaukų džiovintuvų ir .t.t) pakeitimo Pirkėjui reikia kreiptis adresu: V.Pietario g. 8, LT-03125 Vilnius, telefonas 867642567, el. paštas info@vitrinapro.com

 

 

 

6. Prekių grąžinimas ir keitimas.

 

 

 

6.1. Netinkamos kokybės prekės grąžinamos ir keičiamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ naujos redakcijos (patvirtinta 2012 m. kovo 15 d. Nr. 4-243) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479&p_query=&p_tr2=2) ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, naujos redakcijos (patvirtinta 2011 m. gruodžio 23 d. Nr. 4-959) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415995&p_query=&p_tr2=2) numatyta tvarka.

 

 

 

6.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 6.1. punktu, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

 

 

 

6.3. Pirkėjui grąžinant netinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 

 

 

6.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

 

 

 

6.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

 

 

 

6.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

 

 

 

6.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

 

 

 

6.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

 

 

 

6.3.6. pirkėjas nekokybišką prekę gali grąžinti per 14 dienų nuo jos gavimo.

 

 

 

6.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 6.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 

 

 

6.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

 

 

 

6.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą, tuo atveju, kai užsakytas skubus pristatymas.

 

6.7. Jeigu Pirkėjui buvo pritaikyta pristatymo nuolaida arba Pirkėjas nemokėjo už prekių pristatymą - tuomet iš grąžinamos sumos yra išskaičiuojamos faktinės Pardavėjo patirtos pristatymo išlaidos, bet ne mažiau negu 2.00 eur už siuntinį.

 

6.8.Pirkėjo įsigyta kokybiška kosmetikos prekė , Pirkėjo reikalavimu nekeičiama ir reikalavimas grąžinti už ją sumokėtus pinigus  yra netenkinamas  vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ naujos redakcijos (patvirtinta 2012 m. kovo 15 d. Nr. 4-243) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479&p_query=&p_tr2=2) ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, naujos redakcijos (patvirtinta 2011 m. gruodžio 23 d. Nr. 4-959) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415995&p_query=&p_tr2=2) numatyta tvarka.

 

 

 

7. Atsakomybė.

 

 

 

7.1. Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos užsakyme, atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.

 

 

 

7.2. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

 

 

 

7.3. Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti pardavėjas, dydis apribojamas prekės (-ių), kurias užsakė pirkėjas, kaina.

 

 

 

7.4. Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.).

 

 

 

7.5. Pardavėjas neatsako už elektroninės parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi elektroninė parduotuvėm, teikimui.

 

 

 

8. Intelektinės nuosavybės apsauga.

 

 

 

8.1. Prekių ar įmonių pavadinimai, nurodomi elektroninėje parduotuvėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

8.2. Elektroninės parduotuvės svetainės turinys yra UAB VITRINA ar prekių tiekėjų nuosavybė, saugoma įstatymų. Be UAB VITRINA  raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti svetainę ar jos dalį draudžiama.

 

 

 

9. Asmens duomenys.

 

 

 

9.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas reistracijoje prašomus duomenis.

 

 

 

9.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 9.1. taisyklių punkte numatytu būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir prekių pristatymo adresą.

 

 

 

9.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 9.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Šio sutikimo Pirkėjas bet kada gali atsisakyti informuodamas el. parduotuvės administraciją el. paštu.

 

 

 

9.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

 

 

 

9.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

 

 

 

9.6. Pirkėjų asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=231799) (UAB "Vitrina" įregistruota Asmens duomenų valdytojų registre, įmonei suteiktas duomenų valdytojo identifikavimo kodas P6086):

 

 

 

9.6.1. Asmens duomenys trečioms šalims yra neteikiami;

 

 

 

9.6.2. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų subjektas turi būti informuotas apie galimybę bet kada pareikalauti, kad jo duomenys būtų sunaikinti, kreipdamasis į el. parduotuvės administraciją.

9.7. Pirkėjas turi teisę susipažinti su jo asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens duomenis bei teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys.

 

 

 

10. Privatumo taisyklės

     

 

     UAB „VITRINA“ yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. 

 

     Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie UAB „VITRINA“  vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises. 

 

              Nepavykus išspręsti klausimo su UAB „VITRINA“ ir jeigu Jums kelia susirūpinimą UAB „VITRINA“ veikimas/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 

I. Pagrindinės sąvokos

 

 

 

 

1.   Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

 

2.  Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

 

3.  Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;

 

4.  Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;

 

5.  Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

 

6.   Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;

 

7.   Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją. 

 

 

 

II. Asmens duomenys 

 

 

 

 

1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

 

 

 

 

UAB „VITRINA“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 

·     Jūsų sutikimu;

 

·     siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

 

 

 

 

 

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

 

 

 

UAB „VITRINA“  tvarko duomenis kosmetikos priemonių pardavimo, tiesioginės rinkodaros vykdymo, užklausų administravimo, lojalumo programos vykdymo, elektroninės prekybos vykdymo bei vaizdo stebėjimo tikslais. 

 

 

 

 

 

3. Tvarkomi asmens duomenys

 

 

 

 

UAB „VITRINA“  tvarko šiuos duomenis:

 

·     su Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, svetainėje https://vitrinapro.lt įdiegtoje formoje (tai pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas); 

 

·     asmens duomenis gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartį;

 

·     kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;

 

·     kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

 

 

 

4. Slapukai

 

 

 

 

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB „VITRINA“  svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek UAB „VITRINA“ teikiamas paslaugas. 

 

Svetainėje pateikiami dviejų tipų slapukai:

 

Ø Pirmųjų šalių slapukai – kuriami svetainėje, kurioje lankotės. Svetainė rodoma adreso juostoje.

 

Ø Trečiųjų šalių slapukai – kuriami kitų svetainių. Šioms svetainėms priklauso tam tikras tinklalapyje, kuriame lankotės, rodomas turinys, pvz., skelbimai ar vaizdai. Tai gali būti „Google“, „Facebook“, „Youtube“ ir kt.

 

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais, tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. 

 

5. Asmens duomenų saugojimo terminas

 

 

 

 

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. 

 

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

 

 

 

6. Asmens duomenų teikimas

 

 

 

 

UAB „VITRINA“teikia Jūsų duomenis:

 

·     Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;

 

·     Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;

 

·     Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo. 

 

 

 

 

 

 

 

III. UAB „VITRINA“ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

UAB „VITRINA“ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. 

1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

UAB „VITRINA“ tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę:

· kreiptis į UAB „VITRINA“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „VITRINA“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinot“ ir „teisė susipažinti“);

· kreiptis į UAB „VITRINA“ su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);

· kreiptis į UAB „VITRINA“ su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);

· kreiptis į UAB „VITRINA“ su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);

· kreiptis į UAB „VITRINA“ su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);

· kreiptis į UAB „VITRINA“ su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);

· kreiptis į UAB „VITRINA“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „VITRINA“ tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“). 

Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į UAB „VITRINA“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Raštu: P. Jodelės g. 4, LT-85115 Naujoji Akmenė, Akmenės r.

El. paštu: info@vitrinapro.com

Tel. Nr.: +370 685 64 579 

11. Baigiamosios nuostatos.

11.1. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams, atsiradusiems perkant prekes elektroninėje parduotuvėje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kylantis tarp pirkėjo ir pardavėjo, sprendžiami derybų keliu, o jų neišsprendus – teisme Vilniaus mieste.

11.3. Visi klausimai, neaptarti šiose taisyklėse, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.